នាយកដ្ឋាន ការពារដំណាំ និងភូតគាមអនាម័យ

 

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក លោក អ៊ុច សុធី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ និងសហការី០១រូប បានចូលរួមប្រជុំ និងសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងស្ថានទូតបារាំង